RESTART ČESKÉ FREESTYLE BMX ASOCIACENapsal Alex Rovný | 31.01.2020

 

Na začátek uvedu lehkou rekapitulaci pro ty, kteří téma České Freestyle BMX Asociace (dále jen CFBA) nesledují, sledují nepravidelně či okrajově. CFBA byla znovu obnovena, resp. opětovně založena v roce 2015. Téhož roku a další dva následující se pod její hlavičkou odjelo MČR v disciplínách Dirt, Minirampa a Park. V roce 2018 se již pořadatele najít nepodařilo a předseda CFBA pod tíhou nespokojenosti BMX komunity rezignoval na svou funkci a současně také zrušil připravované M.ČR. V letech 2015-2019 také proběhlo několik výjezdů reprezentace na mezinárodní závody evropského a světového formátu. Za to vše patří rozhodně dík především všem organizátorům MČR, ČSC za dotace na repre výjezdy a minulým i současným členům CFBA za odvedenou práci.


Foto: MČR DIRT 2017, Army Dirt Park, pořadatel: Zdeněk Weiter

Další vývoj vnímám spíše v duchu chaosu a nepřipravenosti. Snad v důsledku předchozích událostí, změn, nejistoty a nedotažených kroků. Vše vyvrcholilo podáním petice Jakubem Bendou za odvolání předsedy CFBA Jana Valenty, Dis. /zakládající člen CFBA/. Pod tu se podepsalo víc než dvě stovky lidí. Kuba sice dosáhl svého ovšem pouhým odvoláním předsedy se nic nevyřešilo. Pan Valenta dále zůstal na pozici delegáta FBMX při komisi BMX u ČSC. Jediného partnera CFBA, který hradí reprezentační aktivity a výjezdy. Tedy na pozici zásadní a klíčové osoby pro FBMX a jeho další posun. Kdo si přečte stanovy CFBA zjistí, že i přes rezignaci na post předsedy zůstává stále jen těžko odvolatelným členem CFBA. Už samotné znění stanov nevystihuje dle mého názoru základní princip slova Asociace. Tím by mělo být především sdružování osob se stejným zájmem "BMX" a podpora tohoto sportu jako takového. CFBA by měla být jakýmsi středobodem BMX komunity.


          "Autoritou, která směřuje a motivuje Českou BMX komunitu k dalšímu rozvoji. Autoritou, jež je uznávána napříč BMX disciplínami"V komunitě jsem přes dvacet let a tato situace mi není lhostejná. Už jen při myšlence, že CFBA reprezentuje FBMX mi to nemůže být jedno!  Sám sebe jsem se dlouho ptal, proč a jak se do tohoto zapojit. Po několika měsících tápání a hledání odpovědí jsem došel k názoru, že i přes výše uvedené nedostatky a problémy bude nejlepší variantou pro komunitu pracovat na současné podobě CFBA a podat pomocnou ruku, než řešit cokoliv jiného. Pokusit se o změny v nedotažených otázkách. Bohužel od rezignace bývalého předsedy jsem nezaznamenal nikoho kdo by přišel a prezentoval jakékoliv řešení, opatření, návrhy či cokoliv jiného. 

Tímto bych Vás chtěl informovat, že jsem se rozhodl vystoupit z řady a zapojit se na vzdory tomu, že jsem byl každým odrazován. Nikoliv však jako člen CFBA, nýbrž jako jeden z komunity. Jako jeden z Vás. Jelikož pracuji pro zásadního prodejce BMX příslušenství v ČR je to jediné možné a správné řešení z pohledu střetu zájmů.
 

                                                       "Beru to jako jeden ze svých osobních projektů a budu rád, když mě podpoříte"

 

Oslovil jsem jednoho ze členů CFBA Erika Figara. Přednesl svůj záměr pomáhat, hledat a předkládat řešení, která povedou nejen k znovuzískání důvěry Národní asociace ale také k rozvoji BMX. Erik souhlasil a společně se od října 2019 scházíme na pravidelných schůzkách. Na nich bych rád prezentoval nejen své podněty ale především ty Vaše. Pokud máte cokoliv k tomuto tématu, budu rád když se zapojíte. Myslím, že výlevů na sociálních sítích bylo dost a teď přišel čas jednat, konstruktivně jednat. Zápisy z těchto schůzek můžete sledovat na webu CFBA

Inicializoval jsem schůzku s předsedou komise BMX při ČSC s cílem zjistit aktuální situaci a priority pro další období. Jednou z hlavních byla nominace nového člena komise za FBMX, kterým se stal Erik Figar a nahradil na tomto důležitém postu pana Valentu. 

Další důležitou prioritou bylo najít pořadatele MČR 2020 v disciplíně PARK. Díky Erikově skvělému přístupu budeme mít letos MČR už začátkem května v Brumově-Bylnici. Díky tomuto datu si můžete vyjet potřebné body nutné pro účast na zahraničních akcích pod hlavičkou UCI, ať už pojedete jako repre nebo samoplátce. 

Bylo dosaženo shody na hlavních pilířích týkajících se dalšího směřování CFBA.

-  Vylepšit informovanost směrem k riderům a veřejnosti, maximalizovat průhlednost fungování 
-  Zmapování členské základny FBMX PARK
-  Uspořádání MČR FBMX PARK
-  Podpora dětské a juniorské kategorie FBMX PARK
-  Podpora pro pořadatele BMX akcí obecně

Právě poslední bod řeší zavedení tzv. LZN závodů. Celým svým názvem jde o Lokální Závody s Nominační hodnotou. Osobně to vnímám jako velký krok kupředu, směrem ke komunitě a organizátorům akcí. Jejich zavedením si slibuji několik zásadních efektů. Jednak podporu pořadatelům v získání více potencionálních jezdců a naopak podporu jezdcům mít kvalitní regionální akce. Jedno bez druhého nefunguje. Jezdci budou motivováni zavedením interního bodovacího systému, který je zakotven v nominačních kritériích. Na základě získaných bodů budou moci využívat dalších výhod v rámci reprezentace. CFBA by se měla také snažit podat jednotlivým pořadatelům pomocnou ruku a dohodnout se na konkrétní, byť minimální pomoci každé vybrané akce. 

Po dohodě s pořadateli se podařilo zařadit následující závody BMX-STYLE BENJAMIN v Pardubicích, SPACEJUMP ve Starém Plzenci a BMX CHALLENGE v Brumově-Bylnici. Akce již jsou zařazeny do kalendáře akcí 2020

 


Ještě by se hodila přidat jedna akce, takže kdo z pořadatelů má zájem se přidat, může stále kontaktovat Erika. Jelikož se jedná o parkové závody s nominační hodnotou, jsou kriteria pro přidání akce logicky následující. Park je svým charakterem vhodný pro parkové závody a stejně odpovídá i systém závodu.  

Celý tento systém je nový a teprve letošní rok ukáže, jak to bude probíhat v praxi. Nicméně si dokážu zcela jasně představit, že by se tento systém dal aplikovat v budoucnu na více akcí napříč disciplínami. 

Jak už jsem zmínil, moje představa o fungování a budoucnosti Národní asociace není jen o podpoře disciplíny Park a Flatland jež jsou z pohledu ČSC a UCI zásadní. Rád bych viděl také podporu ostatních disciplín. Prozatím je vše na začátku a je nutné si uvědomit, že doposud jediným zdrojem financí je ČSC. Z tohoto rozpočtu není možné čerpat finance na pořádání akcí nebo jinou podporu. Tyto finance jsou striktně vázané pouze na podporu výjezdů reprezentace a její přípravu. Do budoucna je tedy nutné, aby CFBA začala hledat vlastní zdroje. Ať už dotační tituly nebo spolupracující partnery.  

Závěrem bych Vás chtěl požádat o soudržnost, podporu a účast na akcích. Pevně věřím, že nám všem jde o stejnou věc, kterou je posouvat náš sport a podmínky pro jeho provozování dál. Pokud budete mít jakékoli podněty, neváhejte se na mě obrátit. Dejte tomu šanci a ještě lépe, zapojte se!  Zpět
 
 
Provozováno naProvozováno na systému NetShops
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace X